Beheren

From wikiforcash
Jump to: navigation, search

Accueil.png

Als 'beheerder' en naargelang de rechten die u werden toegekend, kunt u via deze tab volgende zaken beheren;

-de profielen 'gebruikers-winkels',

- de winkels in uw werkgebied en

- de kits van met uw transporteur afgesproken bestellingen (niet in België)

RTENOTITLE

 

Optie 'Een gebruiker zoeken'

U kan in de zoekvelden voor elke kolom zoeken indien er te veel gebruikers zijn.  U kunt het resultaat van uw opzoeking(en) ook naar Excel exporteren.

 

 RTENOTITLE

 

Ga daarna op de gebruiker staan die u wilt 'Bekijken' of 'Wijzigen'.

Bij wijziging worden in het scherm hieronder enkel de gegevens weergegeven die kunnen worden gewijzigd.Dit is handig om : 

  • een gebruiker naar een andere winkel over te plaatsen;
  • een gebruiker die het bedrijf heeft verlaten inactief te maken;
  • een nieuw paswoord aan te maken (wetende dat de gebruiker voortaan de mogelijkheid heeft om zijn paswoord opnieuw te activeren via de functie 'Paswoord vergeten' in het onthaalscherm);
  • de mogelijkheid te wijzigen om bestellingen te plaatsen en/of ze te valideren;
  • de mogelijkheid te wijzigen om stortingen aan te maken.

 

RTENOTITLE

 

Optie 'Een nieuwe gebruiker aanmaken'

Uit de lijst van winkels in uw werkgebied kiest u de winkel waaraan de aan te maken 'gebruiker' zal worden toegewezen. Vermeld zijn naam, voornaam, telefoon en e-mailadres (waarop hij zijn paswoord en gebruikersnaam zal ontvangen). Daarna verleent u hem de gewenste rechten: bestellingen aanmaken en/of valideren, stortingen aanmaken en valideren.

RTENOTITLE

Optie 'Een winkel zoeken'

De toegankelijke zoekzones voor elke kolom gebruiken indien er te veel winkels zijn.

RTENOTITLE

Ga daarna op de winkel staan die u wilt 'Bekijken' of 'Wijzigen'.

Bij wijziging worden in het scherm hieronderenkel de gegevens weergegeven die kunnen worden gewijzigd:

  • de mogelijke bestelkalenders wijzigen (opmerking: in België wordt de transportkalender automatisch in Forc@sh ingevuld, hij is niet wijzigbaar);
  • een winkel desactiveren (of reactiveren);
  • de mogelijkheid wijzigen om bestellingen te plaatsen, alsook de drempel en het plafond per soort bestelling (biljetten/muntstukken) en de toegelaten coupures/muntstukken;
  • de mogelijkheid wijzigen om stortingen te doen, het aantal afdrukken per zak/hoofdzak/ophaling evenals de drempel en het plafond per type storting (biljetten/muntstukken/valuta/cheques) en de toegelaten coupures/muntstukken/chequetypes.

Optie 'Kits beheren' (niet mogelijk in België)

In de tab 'Beheren' de optie 'Kits beheren' kiezen. 

Om een Kit aan te maken (gebruik de knop 'Toevoegen') of te wijzigen (kies de actie 'Wijzigen') moet u eerst kiezen of de Kit betrekking heeft op muntstukken of op biljetten. Daarna voert u de gewenste hoeveelheid per type in, en tot slot kiest u de winkels waarvoor de Kit geldt.

 

Retour haut de page