Gebruikersprofielen

From wikiforcash
Jump to: navigation, search

Accueil.png

 

Beheerder

Dit profiel wordt door een bankbeheerder geconfigureerd volgens de voorwaarden in het contract van de klant / het inschrijvingsborderel.

Met dit profiel is het mogelijk om:

 • de door de 'gebruikers-winkels' ingevoerde bestellingen bij te werken, te valideren of te schrappenen dit binnen de limiet van de plafonds bepaald op het niveau van de klant of de betrokken winkel. Enkel de 'niet-gevalideerde' of niet-standaard bestellingen (tussen de drempel en het plafond van de betrokken winkel) van de gebruikers-winkels worden voor validatie verstuurd;
 • rechtstreeks een bestelling of een storting aan te maken (of te copiëren), bij te werken en te validerenen dit binnen de plafonds/ondergrenzen bepaald op het niveau van de winkel of de klant voor alle winkels binnen het werkgebied;
 • de historiek van de bestellingen en stortingen van alle winkels te raadplegenbinnen zijn perimeter, alsook het raadplegen van de bijbehorende statistieken;
 • wijzigingen aan te brengen in de volmachten – toegangen, plafonds/ondergrenzen, toegestane coupures en planning met de data waarop het waardentransport langskomt (opmerking: in België wordt die planning automatisch in Forc@sh ingevuld en kan ze niet worden gewijzigd) – voor een winkelin zijn toegekende perimeter. Alleen een bankbeheerder kan de andere parameters van de winkel wijzigen of een nieuwe winkel aanmaken;
 • voor de winkels van zijn perimeter een profiel 'gebruiker-winkel'en toegangsrechten aan te maken en te wijzigen met vermelding van:
 • de naam en voornaam van de gebruiker;
 • zijn e-mailadres en telefoonnummer;
 • de winkel waaraan hij is verbonden;
 • de volmacht die hij al dan niet heeft om bestellingen van biljetten en/of muntstukken in euro in te voeren;
 • de volmacht die hij al dan niet heeft om standaardbestellingen (onder de drempel) te valideren;
 • de volmacht die hij al dan niet heeft om binnen de plafonds/ondergrenzen bepaald voor de winkel of de klant stortingen in te voeren:
 • van muntstukken in euro,
 • en/of biljetten in euro of in vreemde valuta,
 • en/of bank- of speciale cheques.

Groepsbeheerder

Dit profiel wordt door een bankbeheerder geconfigureerd volgens de voorwaarden in het contract van de klant / het inschrijvingsborderel. Er bestaan twee types van het profiel groepsbeheerder:

Het profiel groepsbeheerder met het profieltype: Statistieken, wat toelaat om:

 • gegevens (bestellingen/stortingen)die betrekking hebben op de activiteit van de juridische entiteiten van eenzelfde groep, via een zoekmenu, te raadplegen;
 • de gegevensafkomstig van deze opzoeking te exporteren.

RTENOTITLE

En het profiel groepsbeheerder met het profieltype 'Beheer', die voor alle klanten en winkels van een bedrijvengroep de volgende taken kan vervullen:

 • bestellingen aanmaken voor alle winkels in de perimeter van de bedrijvengroep in het land;
 • stortingen doen voor alle winkels in de perimeter van de bedrijvengroep in het land;
 • bestellingen valideren voor alle winkels in de perimeter van de bedrijvengroep in het land;
 • toegang hebben tot de statistieken als die optie geactiveerd is voor de klantenniveaus van de bedrijvengroep;
 • winkels beheren en gebruikers aanmaken in de hele perimeter van de bedrijvengroep in het land.

RTENOTITLE

Gebruikersprofiel

Dit profiel wordt geconfigureerd door een klantbeheerder in de tab 'Beheren' van de dienst Forc@sh. De gebruiker wordt slechts aan één winkel toegewezen, daarom wordt hij 'gebruiker-winkel' genoemd. Naargelang de klantinstellingen kan de 'gebruiker-winkel' al dan niet bestellingen valideren.

Met dit profiel is het mogelijk om:

 • rechtstreeks een bestelling of een storting aan te maken (of te dupliceren) en bij te werken, en dit binnen de plafonds/ondergrenzen bepaald op het niveau van de winkel;
 • de bestellingen te validerenbinnen de limiet van de drempel bepaald op het niveau van de winkel of de klant en de bevoegdheden die hem werden toegekend;
 • de stortingen te valideren en de ophalingen te organiseren.

Retour haut de page