Stortingen/Detail zak

From wikiforcash
Jump to: navigation, search

Fleche gauche.png Accueil.png

 

U kunt het detail van een zak bekijken op het scherm 'Overzicht ‘ of het scherm ‘Opvolging van de stortingen'

RTENOTITLE

via

 • 'Tonen' in het afrolmenu van mogelijke acties,
 •  dereferentie rechtstreeks in de lijst.
 •  het detail van een ophaling of moederzak door in de lijst met zakken ofwel op het stortingsnummer te klikken, ofwel op het nummer van de zak.

Een voorbeeld:

RTENOTITLE

Op alle detailschermen van een zak en ongeacht de status:

 • kunt u met de knop 'Afdrukken' het stortingsborderel afdrukken;
 • kunt u met de knop 'Terug' terugkeren naar de vorige lijst van stortingen (op het scherm 'Overzicht' of het scherm ‘Opvolging van de stortingen'.

 

Vóór reconciliatie met de tellingsgegevens

U kunt in een niet-gereconcilieerde storting het detail van de storting bekijken,:

 • voor de zakken met biljetten in euro of in vreemde valuta en met bankcheques of speciale cheques:
  • de BNPP-referentie van de zak, de status ('Te valideren', 'Gevalideerd', 'Geannuleerd', 'Verstuurd' of 'Verworpen') en het type ervan (standaard), het zaknummer en voor de gegroepeerde zakken het nummer van de moederzak, uw referentie, de traceerbaarheidsgegevens voor de aanmaak en het doorgeven van de storting;
  • parameters van de storting: ontvangstdatum of -periode, aangevraagde ophaaldatum (dit veld is niet ingevuld voor zakken met de status 'Te valideren' en 'Geannuleerd'), soort storting en voor de zakken met biljetten in euro, informatie of het over een afgifte met optie wisselgeld gaat, detail van de waarden, aangekondigde hoeveelheden en bedragen of totale hoeveelheid en totale waarde in de zak

RTENOTITLE

 • voor de zakken met muntstukken in euro:
  • de BNPP-referentie van de zak, de status ('Te valideren', 'Gevalideerd', 'Geannuleerd', 'Verstuurd' of 'Verworpen') en het type ervan (standaard), het zaknummer, uw referentie;
  • de traceerbaarheidsgegevens op het niveau van de aanmaak en het doorgeven van de storting;
  • de parameters van de storting: ontvangstdatum of -periode en angevraagde ophaaldatum als die al is opgegeven;
  • detail van de aangekondigde waarden, hoeveelheden en bedragen of het aangekondigde totaalbedrag.

RTENOTITLE

 

 • voor de moederzakken die zakken groeperenmet biljetten in euro of in vreemde valuta en met bankcheques of speciale cheques:
  • de BNPP-referentie van de hoofdzak, de status ('Te valideren', 'Gevalideerd', 'Geannuleerd', 'Verstuurd' of 'Geweigerd') en het type ervan (standaard), het nummer van de hoofdzak, uw referentie, de traceerbaarheidsgegevens op het niveau van de aanmaak en het verzenden van de storting;
  • parameters van de storting: de aangevraagde ophaaldatum (nog niet vermeld voor de zakken met de status 'Te valideren' en 'Geannuleerd') en het soort storting;
  • de lijst van gegroepeerde (geselecteerde) zakken in de moederzak met voor elke zak vermelding van:
 • de BNPP-referentie van de storting;
 • het nummer van de zak;
 • de aard van de zakken (biljetten, vreemde valuta of cheques);
 • de valuta of het type, namelijk:
 • de EUR-code voor de zakken met biljetten in euro;
 • de ISO-code van de valuta voor de zakken met biljetten in één vreemde valuta;
 • de omschrijving 'Multi' voor de zakken met biljetten in verschillende vreemde valuta;
 • de omschrijving 'Bankcheque', 'Restaurantcheque', 'Reischeque' of 'Cadeaucheque' voor de zakken met een enkele soort ‘speciale’ cheque;
 • de omschrijving 'In bulk' voor de zakken met verschillende soorten speciale cheques;
 • de ontvangstdatum of -periode;
 • het aangekondigde bedrag en de hoeveelheid;
 • de vermelding Tegenpartij (ja / neen – wissel)

 

NL-detail sac-5.png

 • voor een ophaling:
  • de BNPP-referentie van de ophaling, de status ('Gevalideerd', 'Geannuleerd', 'Verstuurd' of 'Verworpen') en het type ervan (standaard, dringend of uitzonderlijk), uw referentie en de traceerbaarheidsgegevens op het niveau van de aanmaak en het doorgeven van de storting;
  • parameters van de storting: de gevraagde ophaaldatum (dat gegeven is nog niet vermeld voor de zakken met de status 'Te valideren' en 'Geannuleerd') en de aard van de storting;
  • de lijst met de op te halen zakken en hoofdzakken met voor elke zak vermelding van:
  </ul> </ul>

   

  • de BNPP-referentie van de storting;
  • het zaknummer en de verpakking (zak of hoofdzak);
  • het formaat van de zakken (stukken, biljetten, vreemde valuta of cheques);
  • de valuta of het type, namelijk:
   • de EUR-code voor de zakken met biljetten in euro;
   • de ISO-code van de valuta voor de zakken met biljetten in één valuta;
   • de omschrijving 'Multi' voor de zakken met biljetten in verschillende vreemde valuta;
   • de omschrijving 'Bankcheque', 'Restaurantcheque', 'Reischeque' of 'Cadeaucheque' voor de zakken met een enkele soort ‘speciale’ cheque;
   • de omschrijving 'In bulk' voor de zakken met verschillende soorten speciale cheques;
   • de ontvangstdatum of -periode;
   • het aangekondigde bedrag en de hoeveelheid;
   • de vermelding van afgifte met tegenpartij of niet voor de afgifte van biljetten in euro (in geval van wisselgeld)

    

   RTENOTITLE

    

   Vanaf het detailscherm van een zak / groepering van zakken naargelang de status ervan, kunt u met verschillende actieknoppen de storting beheren:

   • Voor zakken met de status 'Te valideren':
    • kunt u met de knop 'Verwijderen' de zak schrappen (met de mogelijkheid om een reden voor de schrapping in te voeren), aangezien die met de status 'Geannuleerd' is opgeslagen in het scherm ‘Opvolging’ van de stortingen'. Een aangemaakte (en dus verzegelde) zak mag niet rechtstreeks worden gewijzigd.U moet de zak verwijderen en opnieuw aanmaken;
    • kunt u met de knop 'Terug' terugkeren naar het vorige scherm;
    • kunt u met de knop 'Afdrukken' het stortingsborderel afdrukken.
   • Voor moederzakken met de status 'Te valideren':
    • kunt u met de knop 'Verwijderen' de moederzak (met mogelijkheid tot invoeren van een reden voor de schrapping) en dus de groepering van zakken verwijderen, aangezien die met de status 'Geannuleerd' is opgeslagen in het scherm Opvolging van de stortingen';
    • kunt u met de knop 'Wijzigen' de lijst van gegroepeerde zakken in de moederzak met biljetten (euro of vreemde valuta) en cheques wijzigen;
    • kunt u met de knop 'Terug' terugkeren naar het vorige scherm;
    • kunt u met de knop 'Afdrukken' het stortingsborderel afdrukken.
   • Voor de zakken/moederzakken die geschrapt zijn (status 'Geannuleerd') of niet in aanmerking zijn genomen door de bank (status 'Verworpen'):
    • kunt u met de knop 'Wijzigen' een commentaar vermelden in het veld 'manuele reconciliatie'. De status van de zak/moederzak kan niet worden gewijzigd;
    • kunt u met de knop 'Teug' naar het vorige scherm terugkeren;
    • kunt u met de knop 'Afdrukken' het stortingsborderel afdrukken.
   • Voor ophalingen met de status 'Gevalideerd':
    • kunt u met de knop 'Verwijderen' de ophaling verwijderen, aangezien ze met de status 'Geannuleerd' werd opgeslagen in het scherm Opvolging van de stortingen'. Door die actie krijgen de zakken die deel uitmaken van de ophaling de status 'Te valideren';
    • kunt u met de knop 'Wijzigen' wijzigingen aanbrengen in de lijst met zakken waaruit de ophaling bestaat;
    • kunt u met de knop 'Terug' terugkeren naar het vorige scherm;
    • kunt u met de knop 'Afdrukken' het ophaalborderel afdrukken.
   • Voor zakken/hoofdzakken/ophalingen die minder dan vijf dagen na de gevraagde ophaaldatum niet zijn gereconcilieerd (status 'Verstuurd'), worden enkel de knoppen 'Terug' en 'Afdrukken' weergegeven. Het laatste veld op het scherm waarmee u eventueel een manuele reconciliatie van de storting kunt uitvoeren, is niet toegankelijk. Het is pas toegankelijk vijf werkdagen na de gevraagde ophaaldatum.
   • Voor zakken/moederzakken of ophalingen vijf werkdagen na de gevraagde ophaaldatum (status 'Verstuurd' of 'Geteld') wordt naast de knoppen 'Terug' en 'Afdrukken' ook de knop 'Wijzigen' weergegeven. Met deze laatste kunnen vanaf de vijfde werkdag na de gevraagde ophaaldatum en indien de klant er kennis van heeft, manueel de ophalings- en tellingsgegevens worden ingevoerd in het laatste blok, genaamd 'Manuele reconciliatiezone'. In dit kader kan dit blok een of meerdere van de volgende gegevens vermelden:
    • de status van de ophaling;
    • het getelde bedrag en de effectieve ophaaldatum (1);
    • een commentaar die de eventuele verschillen in bedrag of effectieve ophaaldatum beschrijft (2).

   RTENOTITLE

    

   Dat geldt ook voor de verstuurde zakken die vijf werkdagen na de gevraagde ophaaldatum nog steeds niet werden gereconcilieerd.

    

   Opmerking: een moederzak moet niet noodzakelijk manueel worden gereconcilieerd om een of meerdere zakken waaruit hij bestaat manueel te kunnen reconciliëren en omgekeerd.

   Als de moederzak manueel wordt gereconcilieerd, worden de zakken die deel uitmaken van de moederzak bovendien niet automatisch gereconcilieerd en moet u zo nodig elke zak manueel bijwerken.

   De niet-automatische reconciliatie van een storting die nochtans werd opgehaald en geteld, met of zonder verschil, kan met name voortvloeien uit:

   • verschillen, met name op het niveau van de ophaalcode, die voorkomen op het niveau van de kenmerken van de storting tussen Forc@sh en de tellingsgegevens verkregen van de transporteur, waardoor de reconciliatiegegevens niet kunnen worden gekoppeld aan de oorspronkelijke storting;
   • het feit dat de storting werd opgehaald en geteld door de transporteur vóór de invoering ervan in Forc@sh;
   • of voor Frankrijk, het feit dat de tellingsgegevens niet in Forc@sh zijn opgenomen.

   Opmerking: u bent niet verplicht om de manuele reconciliatiegegevens te vermelden in geval van niet-automatische reconciliatie vijf werkdagen na de gevraagde ophaaldatum. Om een verloop van de precieze gegevens en een betrouwbare traceerbaarheid van de levenscyclus van de storting te hebben, is het toch aanbevolen om in geval van niet-automatische reconciliatie vijf werkdagen na de gevraagde ophaaldatum, de manuele reconciliatie van de storting uit te voeren op basis van de informatie waar u elders over beschikt.

    

   Opmerking: voor Frankrijk krijgen de ophalingen en zakken/hoofdzakken automatisch de status 'Geteld' vijf dagen na de gewenste ophaaldatum.

    

   Na reconciliatie met de tellingsgegevens

   Na reconciliatie van de storting (zak en/of ophaling) krijgt ze de status 'Geteld'. Die status kan achteraf niet meer worden gewijzigd.

   Automatische reconciliatie (niet actief in Frankrijk)

   De weergave van een automatisch gereconcilieerde storting (België) laat toe de details van de storting en de door de transporteur geleverde tellingsgegevens te bekijken op het niveau van het scherm ‘Opvolging van de stortingen'.Worden met name vermeld:

   • het nummer van de storting of ophaling, de status ('Geteld') en het type (standaard, dringend of uitzonderlijk) ervan, het nummer van de zak en eventueel de hoofdzak, uw referentie en de traceerbaarheidsgegevens op het niveau van de aanmaak, het doorgeven en, enkel voor de zakken, de telling van de storting;
   • de gevraagde ophaaldatum en de effectieve ophaaldatum;
   • de reconciliatiegegevens voor de zakken (aangekondigd versus geteld);
   • en in het veld 'manuele reconciliatie' eventueel een commentaar, met name bij een verschil tussen de gevraagde en de effectieve ophaaldatum en/of tussen de aangekondigde bedragen en de getelde bedragen.

   Alleen de acties 'Verlaten' en 'Afdrukken' worden weergegeven.

   Voor een storting van een zak met biljetten of cheques zonder verschilworden de aangekondigde en getelde bedragen als dusdanig weergegeven en worden de manuele reconciliatiegegevens automatisch ingevoerd, zonder mogelijkheid tot wijziging.

    

   Voor een storting van een zak met biljetten of cheques met verschilworden de aangekondigde en bedragen en hoeveelheden die verschillen van de getelde bedragen en hoeveelheden door een rood kader gehighlight en hoeveelheden door een rood kader gehighlight en worden de manuele reconciliatiegegevens automatisch ingevoerd zonder mogelijkheid tot wijziging.

   RTENOTITLE

   Voor een moederzak met groepering van meerdere zakken met biljetten of cheques zonder verschilworden de aangekondigde en getelde totaalbedragen van elke zak als dusdanig weergegeven met 'Afwijking' op 'Nee' en worden de manuele reconciliatiegegevens automatisch ingevoerd zonder mogelijkheid tot wijziging.

    RTENOTITLE

    

   Voor een moederzak met groepering van meerdere zakken met biljetten of cheques met verschilworden de aangekondigde en getelde totaalbedragen van elke zak weergegeven met 'Afwijking' op 'Ja', wat wijst op een verschil tussen de aangekondigde en getelde bedragen en/of tussen de gevraagde en effectieve ophaaldatum. Ook hier worden de manuele reconciliatiegegevens automatisch ingevoerd zonder mogelijkheid tot wijziging.

   RTENOTITLE

    

    

   Als het gegeven ‘Verschil’ op ja staat en

   • het aangekondigde en getelde bedrag gelijk zijn en niet het rood worden weergegeven

   dan is er een verschil op het niveau van de ophaaldatum.

   RTENOTITLE

   Voor de storting van een zak met muntstukken zonder verschilworden de aangekondigde en getelde bedragen als dusdanig weergegeven en worden de manuele reconciliatiegegevens automatisch ingevoerd zonder mogelijkheid tot wijziging.

   RTENOTITLE

    

   Voor de storting van een zak met muntstukken met verschilworden de aangekondigde bedragen en hoeveelheden die verschillen van de getelde bedragen en hoeveelheden door een rood kader gehighlight en worden de manuele reconciliatiegegevens automatisch ingevoerd zonder mogelijkheid tot wijziging.

   RTENOTITLE

   Opmerking: de reconciliatie gebeurt op het niveau van de zakken. Als niet alle zakken van eenzelfde hoofdzak of ophaling gereconcilieerd zijn, zal die daarom nog steeds de status 'Verstuurd' hebben met in de reconciliatiegegevens enkel het gecumuleerde bedrag van de gereconcilieerde zakken.

   Als bij de automatische reconciliatie van een storting verschillen werden vastgesteld tussen de gevraagde en de effectieve ophaaldatum en/of tussen de aangekondigde en getelde bedragen, worden deze verschillen in rood gehighlight met 'Afwijking' op 'Ja' in de lijst van opgeslagen stortingen in het scherm 'Follow-up van de stortingen'.

    

   Manuele reconciliatie

   U kunt een storting (zak/hoofdzak of ophaling) manueel reconciliëren vijf werkdagen na de gevraagde ophaaldatum. In dat geval kunt u de tellingsgegevens in uw bezit vermelden, maar kunt u niet de details van de getelde hoeveelheden en bedragen per coupure opgeven, omdat het met de manuele reconciliatie enkel mogelijk is om een effectieve ophaaldatum, een geteld totaalbedrag en eventueel een commentaar te vermelden.

   Die informatie kan worden ingevoerd door de storting te 'wijzigen':

    

   RTENOTITLE

    

    

    

   Dat is ook zo voor een manueel gereconcilieerde groepering van zakken waarvoor het getelde bedrag van de manueel gereconcilieerde zakken niet automatisch wordt weergegeven, maar manueel moet worden ingevoerd op het niveau van de hoofdzak.

   Net zoals bij de automatisch gereconcilieerde stortingen worden eventuele verschillen tussen de gevraagde en de effectieve ophaaldatum alsook tussen het aangekondigde totaalbedrag en het getelde bedrag, in rood gehighlight met 'Afwijking' op 'Ja' in de lijst van opgeslagen stortingen op het scherm 'Follow-up en aanpassen van stortingen'.

    

    

   Retour haut de page

    

   </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>