Stortingen/Een ophaling aanmaken

From wikiforcash
Jump to: navigation, search

Fleche gauche.png Accueil.png

 

Als u verschillende winkels beheert, moet u in de eerste plaats de betrokken winkel kiezen door die bovenaan op het scherm in het afrolmenu van de aan u verbonden winkels te selecteren (1).

RTENOTITLE

 

Het scherm dat automatisch wordt getoond, is dat waarmee de ophaling van een zak met biljetten in euro kan worden ingevoerd. U moet dan het type uit te voeren storting kiezen (2), namelijk:

 • ofwel een ophaling van zakken met biljetten in euro,
 • ofwel een ophaling van zakken met muntstukken in euro,
 • ofwel een ophaling van zakken met biljetten in vreemde valuta,

RTENOTITLE

 • ofwel een ophaling van zakken met afgiften van bankcheques,

RTENOTITLE

 

 • ofwel een ophaling van zakken met speciale cheques, door een ophaling per type speciale cheque of een ophaling voor de zakken met speciale cheques 'in bulk' aan te maken.

RTENOTITLE

 

U voert de gewenste ophaaldatum in (3)

 • Als de betrokken winkel een ingestelde transportkalender heeft, wordt de volgende datum waarop de transporteur langskomt, automatisch als ophaaldatum opgegeven. Naargelang de instellingen van het land en uw juridische entiteit of de betrokken winkel moet de tussen de transporteur en de winkel vastgelegde kalender worden nageleefd.
 • Indien geen transportkalender is ingesteld of deze moet niet nageleefd worden, kunt u de ophaaldatum zelf kiezen door die datum te selecteren in de kalender die wordt weergegeven zodra u op het kalenderpictogram hebt geklikt. Calendrier.jpg

Als op het niveau van de parameters van uw juridische entiteit, of op het niveau van de winkel indien verschillend, de referentie van de zak op 'manuele invoering' staat, krijgt u het veld (5) en moet u het dus invullen volgens de principes van uw onderneming.

Opmerking: in tegenstelling tot de leveringsdatum van bestellingen die niet alleen de planning moet naleven, maar ook de cut-off van de transporteur, is de ophaaldatum van de stortingen niet onderworpen aan deze beperking en kan dat elke dag zijn, met inbegrip van de dag zelf of de volgende dag; als de parameters van het land dat mogelijk maken.

Het is onder deze voorwaarden dus mogelijk om een storting aan te maken die de dag zelf wordt opgehaald.

Om de ophaling te registreren, klikt u zodra u de invoering hebt beëindigd op de knop 'Ophaling valideren' (4).Er verschijnt dan een bevestigingsbericht.

 

RTENOTITLE

 

Zodra u het bericht hebt bevestigd, wordt de ophaling geregistreerd en krijgt de storting (ophaling en zakken) de status 'Gevalideerd'. U krijgt het scherm 'Overzicht van de stortingen' met de ophaling in het onderste blok met een referentienummer BNPP CAAMMnnnnnnn. Als u het bevestigingsbericht verlaat, wordt het detail van de ophaling in aanmaak opnieuw getoond, waarna u de ophaling kunt wijzigen of verlaten.

Via de knop 'Verlaten' (4) kunt u de aanmaak van de ophaling verlaten en terugkeren naar het scherm 'Overzicht van de stortingen'.

Als op het niveau van de klant of winkel een toegelaten maximumbedrag en een maximaal aantal toegelaten biljetten per storting werden bepaald, worden die onderaan rechts weergegeven. Zo kunt u uw ophaling correct invoeren, wetende dat de ophaling niet kan worden aangemaakt bij overschrijding van het maximumplafond voor een bedrag en/of het maximale aantal biljetten. Berichten die de reden voor de blokkering en de onmogelijkheid om de ophaling te registreren verduidelijken, worden dan onderaan weergegeven, namelijk:

 • bij overschrijding van het toegelaten maximumbedrag, het bericht "Opgelet, ophaling geweigerd, het totale bedrag van de stortingen is hoger dan het toegelaten maximumbedrag.Gelieve contact op te nemen met uw dienstverlener";
 • bij overschrijding van het toegelaten maximumgewicht, het bericht "Opgelet, ophaling geweigerd, het totaalgewicht van de storting muntstukken is hoger dan het toegelaten maximumgewicht.Gelieve contact op te nemen met uw dienstverlener";
 • bij overschrijding van het maximale aantal biljetten per ophaling, het bericht "Uw storting overschrijdt het maximale aantal biljetten".

 

RTENOTITLE

 Om de ophaling aan te maken, kunt u zakken deselecteren. Het totaalbedrag en het totale aantal biljetten worden dan automatisch bijgewerkt.

Opmerking: voor eenzelfde ophaaldag kunt u verschillende stortingen van hetzelfde type aanmaken.

Het begeleidingsborderel geldt als 'ontvangstbewijs door de transporteur' en bevat de volgende gegevens:

 • nummer van ophaling;
 • naam van de winkel;
 • type van borderel (muntstukken, biljetten, cheques, speciale cheques en de valuta);
 • status van de ophaling;
 • naam van de gebruiker/beheerder die het borderel heeft aangemaakt;
 • datum van ophaling;
 • referentie klant (alfanumeriek + streepjescode);
 • aantal niet gegroepeerde zakken;
 • aantal gegroepeerde zakken;
 • aantal hoofdzakken;
 • datum/uur afdruk borderel;
 • nummer van de zak;
 • verpakking;
 • aantal waarden (muntstukken, biljetten, cheques, speciale cheques);
 • bedrag;
 • gewicht (indien van toepassing);
 • plaats/datum/uur van ophaling (handgeschreven);
 • handtekening van de winkel (handgeschreven);
 • handtekening van de transporteur (handgeschreven).

 

Retour haut de page