Stortingen/Principes Status

From wikiforcash
Jump to: navigation, search

Fleche gauche.png Accueil.png

 

Principes

Met deze module kunt u (indien actief voor uw vennootschap  of winkel(s)):

 • afhankelijk van de parameters van de betrokken winkel een storting aanmaken en valideren in de vorm van :  

 

 • een zak voor de aankondigingen van stortingen (van biljetten in euro, biljetten in vreemde valuta, bankcheques (niet actief in Frankrijk), speciale cheques (reischeques, restaurantcheques en cadeaucheques) of van cheques in bulk met verschillende soorten speciale cheques.Die zak wordt vervolgens in een hoofdzak gestoken die wordt beveiligd vóór de aanmaak van een ophaling

RTENOTITLE

 

 • een beveiligde moederzak voor de afgifte van muntstukken in euro;
 • een beveiligde moederzak met een of meerdere zakken voor de aankondiging van stortingen van biljetten in euro en in vreemde valuta en/of voor de afgifte van bankcheques en speciale cheques.
 • een nog niet verstuurde storting voor een van de winkels in uw werkgebied raadplegen, wijzigen of verwijderen, ook als die door een andere 'gebruiker' of een andere 'beheerder' van de betrokken winkel werd ingevoerd.

 

Belangrijk: wijziging van zak

 1. Een zak is verzegeld vanaf zijn validatie en kan dus niet worden gewijzigd want voor wijziging moet hij fysiek worden vernietigd en wordt de aangebrachte streepjescode onbruikbaar. In geval van wijziging moet u dus de zak verwijderen en hem opnieuw aanmaken met de streepjescode van de nieuwe zak.
 2. Een zak in een moederzak moet vooraf van de moederzak worden losgemaakt om te kunnen worden geannuleerd.

 

 • alle geregistreerde stortingen raadplegen voor alle winkels in uw werkgebied, met inbegrip van deze die werden geannuleerd.

 

Opmerking: een klantenprofiel dat niet gemachtigd is om stortingen uit te voeren, kan de stortingen raadplegen en de historiek van de stortingen van alle winkels in zijn werkgebied raadplegen. Dit profiel kan de aankondigingen niet valideren door een ophaling te registreren.

 

Stappen voor de aanmaak van een storting:

 1. aanmaak van een zak;
 2. eventuele groepering van zakken in een moederzak;
 3. aanmaak van een ophaling.

 

Opmerking: aan elke storting (zak/hoofdzak/ophaling) wordt een 'klant'-referentie verbonden. De structuur van die referentie hangt af van de door u gekozen parameters:

 • aangemaakt door Forc@sh als volgt: Winkelcode (ShopID) Ontvangstdatum (of begindatum ontvangstperiode) of ophaaldatum Numerieke teller (lengte naar uw keuze);
 • vrij, u kiest dan zelf de velden van de referentie en de volgorde ervan.

Het gaat om de volgende velden: zaknummer/winkelcode/aanmaakdatum van de zak/numerieke teller (lengte naar uw keuze);

 • manuele invoering, in dat geval moet u bij elke aanmaak van een zak/moederzak of ophaling een veld 'Referentie klant' invullen in het aanmaakscherm.

 

Status

Volgens het verloop van haar levenscyclus neemt een storting (zak/moederzak of ophaling) achtereenvolgens de volgende status aan:

 1. 'Te valideren' voor een ingevoerde en geregistreerde zak biljetten, muntstukken of cheques.Die zak kan worden verwijderd maar kan niet gewijzigd worden.

Opmerking: een ophaling heeft niet de status 'Te valideren'. Door de validatie van de ophaling gaat de status van de ophaling en zakken waaruit ze bestaat naar 'Gevalideerd'.

 1. 'Gevalideerd' voor een zak/moederzak met biljetten, muntstukken of cheques waarvan de ophaling werd aangemaakt.

Opmerking: een gegroepeerde zak met status 'Te valideren' of 'Gevalideerd' kan worden gewijzigd of verwijderd.

 • Door wijziging van een gegroepeerde zak kan een zak worden toegevoegd of geschrapt.
 • Door de schrapping van de gegroepeerde zak wordt de eerder verrichte groepering geannuleerd.
 • Een zak in een groepering van zakken kan niet worden gewijzigd of geschrapt.
 1. 'Geannuleerd' voor een verwijderde zak/moederzak. Deze storting kan niet meer worden bijgewerkt.
 2. 'Verstuurd' voor een zak/moederzak of een ophaling die voor behandeling naar de bank is verzonden. Die storting kan vijf werkdagen na de gevraagde ophaaldatum worden bijgewerkt als de reconciliatiegegevens niet automatisch werden ingevoegd. De volgende gegevens kunt u wijzigen: status/effectieve ophaaldatum, geteld bedrag en commentaar (indien nodig).
 3. 'Verworpen' voor een zak/moederzak verstuurd maar niet behandeld door de bank (niet actief in Frankrijk) om een bepaalde reden (ophaalcode van de winkel onbekend, structuur van bestand niet correct of slecht gesorteerd ...).Deze storting kan niet worden teruggenomen noch bijgewerkt.
 4. 'Geteld' voor een zak/moederzak of een verstuurde ophaling, waarvoor de effectieve ophalings- en tellingsgegevens voor de reconciliatie van de storting automatisch werden bijgewerkt (niet actief in Frankrijk) of manueel ingevoerd. Vijf dagen na de gevraagde ophaaldatum kunt u de reconciliatie van de telling van een zak of ophaling forceren.

Opmerking: voor de gebruikers ForCash in Frankrijk :  de stortingen/ophalingen met de status 'Verstuurd' krijgen automatisch de status 'Geteld' vijf werkdagen na de gevraagde ophaaldatum.

 

Retour haut de page